Vi efterlyser era eventuella erfarenheter kring mobbing. Antingen om du har ett barn som varit/är utsatt eller om du själv varit/är det.

Att bli mobbad på en arbetsplats är idag tyvärr inget ovanligt och hur hanterar man det? Vad gör man när ens barn kommer hem och berättar att det är mobbat i skolan? Det här är ett ämne vi gärna vill lyfta via vår youtubekanal och vi skulle bli väldigt glada om ni kan dela med er av era erfarenheter. Här är man alltid anonym så berätta gärna.